Diploma Lefel 3 NVQ City & Guilds mewn Coginio Proffesiynol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 Flynedd

Ffioedd

£532 y flwyddyn

Dyddiau/Amseroedd

Mer, 2:15yp-6:15yp

Iau 3:15yp-7:15yh