Diploma Lefel 4 AAT mewn Cyfrifyddu (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster lefel 4 yn cynnwys 6 asesiad. Mae’r asesiadau hyn yn cynnwys Datganiadau Ariannol Cwmnïau Cyfyngedig, Rheolaeth Ariannol a Chyfrifyddu: Trefnu Cyllideb, Rheolaeth Ariannol a Chyfrifyddu: Penderfynu a Rheoli, Rheoli Credyd, Archwilio Allanol ac Uned Synoptig, sy’n ymgorffori’r tri asesiad cyntaf eto ynghyd â Systemau a Rheoliadau Cyfrifyddu. Mae’r unedau hyn yn darparu ystod dda o ddealltwriaeth mewn sgiliau cyfrifeg a chyllid proffesiynol ar gyfer y rhai sy’n dymuno symud ymlaen o gymhwyster lefel 3 neu sy’n dymuno manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd gyrfa, symud ymlaen i statws Cyfrifydd Siartredig neu unrhyw un sy’n dymuno ddechrau ei fusnes ei hun.

 • Gofynion Mynediad

  Mae angen gwybodaeth flaenorol am Lefel 2 neu brofiad/gymwysterau perthnasol i ymgymryd â'r lefel astudio hon.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gweithwyr cyfrifyddu proffesiynol a myfyrwyr AAT Lefel 3 sydd am ddatblygu eu sgiliau a symud ymlaen at Gyfrifyddu Siartredig.

 • Manylion y cwrs
  • Unedau mandadol:
  • Uned 1: Cyfrifyddu Rheoli: Cyllidebu
  • Uned 2: Cyfrifyddu Rheoli: Penderfyniadau a Rheoli
  • Uned 3: Datganiadau Ariannol Cwmnïau Cyfyngedig
  • Uned 4: Systemau a Mesurau Rheoli Cyfrifyddu
  • Unedau dewisol (dwy uned o ddewis o bump): Treth Bersonol
  • Treth Fusnes
  • Rheoli Arian Parod a Thrysorlys
  • Rheoli Credyd
  • Archwilio Allanol

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Neath College - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn

Ffioedd

£600

Dyddiau/Amseroedd

Bannau Brycheiniog, Llun 1yp-8yh
Castell-nedd, Mer 10yb-5.30pm/2yp-9yh
Y Drenewydd, Llun 1yp-8yh