Diploma Mynediad i AU – Y Dyniaethau (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Mynediad i AU – Y Dyniaethau yn gwrs blwyddyn amser llawn wedi’i gynllunio i baratoi myfyrwyr i astudio’r Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol mewn Addysg Uwch. Mae’n rhoi i chi yr wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i symud ymlaen i Addysg Uwch neu i wella eich potensial o ran cyflogaeth.

 • Gofynion Mynediad

  Gall dysgwyr nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau ffurfiol wneud cais; fodd bynnag, bydd angen asesiad sgiliau a chyfweliad i bennu addasrwydd ar gyfer y cwrs.

  Ni fydd angen i ddysgwyr â Mathemateg a Saesneg Iaith TGAU gradd C neu uwch ymgymryd â'r asesiad sgiliau ond byddant yn cael cyfweliad.

  Dylai fod gan ymgeiswyr agwedd gadarnhaol a dylent allu ymdopi'n dda â heriau a bod yn frwdfrydig, yn ddibynadwy ac yn aeddfed.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn caniatáu mynediad i amrywiaeth eang o raglenni gradd yn cynnwys y Gyfraith, Hanes, Saesneg, Seicoleg, Cwnsela, Troseddeg, Ymarfer Dysgu a Gwaith Cymdeithasol.

 • Modiwlau’r cwrs

  • Y Gyfraith
  • Hanes
  • Cyfathrebu
  • Rhifedd
  • Cymdeithaseg

 • Asesiad

  Bydd dysgu ac addysgu yn digwydd drwy broses o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau, trafodaethau, arddangosiadau, dysgu cyfunol a gwaith grwp. Caiff dysgwyr eu hasesu gan ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau asesu, gan gynnwys cyflwyniadau, traethodau a phrofion dosbarth. Caiff dysgwyr eu hasesu drwy amrywiaeth o ddulliau asesu.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd