Diploma NVQ Lefel 2 VTCT mewn Therapi Harddwch (19 oed a throsodd) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys agweddau ar anatomeg a ffisioleg, croen, gwallt, twf gwallt, clefydau ac anhwylderau, ac iechyd a diogelwch mewn salonau. Hefyd, mae’n cynnwys rhoi colur dydd, nos a chywirol, siapio aeliau, tintio blew amrannau ac aeliau, cwyro cynnes, triniaeth dwylo, triniaeth traed, triniaethau wyneb a sgiliau cyflogadwyedd.
Mae dulliau asesu’n cynnwys arsylwi ar waith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynau ar lafar a phrofion ysgrifenedig ar ddiwedd unedau. Bydd dysgwyr yn cael gwaith cartref i’w gwblhau sy’n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau gweithlyfrau ac ymarfer sgiliau.

  • Gofynion Mynediad

    Cyfweliad cyn cofrestru. Mae'n rhaid bod dysgwyr yn 19 oed neu drosodd a gorau oll os ydynt wedi ennill 5 TGAU â gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i weithio fel gweithwyr proffesiynol ag yswiriant llawn, naill ai mewn salon neu fel ymarferwyr llawrydd. Gallant barhau â'u hastudiaethau trwy gamu ymlaen at NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch a thechnegau rhoi colur ffotograffig, priodasol a theatrig.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 year