Diploma Sylfaen Lefel 3/4 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Sylfaen mewn Celf yn rhaglen weledol ac ymarferol yn bennaf, sy’n rhoi’r amser, y gefnogaeth a’r amgylchedd angenrheidiol i fyfyrwyr i ddarganfod eu cryfderau unigol. Fe’i darparir mewn awyrgylch frwdfrydig, gyfeillgar a chefnogol lle mae myfyrwyr yn datblygu ymagwedd unigol gyda hyder. Anogir myfyrwyr i archwilio syniadau newydd, cyffrous ac i herio a datblygu eu medrau a’u galluoedd. Cyflwynir y rhaglen trwy wersi, gweithdai, prosiectau byw, astudiaeth unigol, trafodaethau grwp, beirniadaethau grwp; arddangosiadau (technegol ac ymarferol) a darlithoedd a fydd yn cael eu cyfuno â chefnogaeth diwtorial a chyflwyniadau seminar. Yn ystod y rhaglen, bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi i feddwl am lwybrau datblygu a gyrfaoedd ar gyfer y dyfodol.

  • Gofynion Mynediad

    Rhaid cyflwyno portffolio boddhaol a meddu ar 1 cymhwyster Safon U Gradd C neu uwch neu Ddiploma Estynedig Lefel 3. Mae croeso i fyfyrwyr aeddfed (21+) gysylltu â ni i drafod eu cefndir addysgol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i gael mynediad i gyrsiau lefel uwch e.e. diploma sylfaen mewn celf a dylunio a chyrsiau gradd, ac yn eu paratoi ar gyfer cyflogaeth ym maes celf a dylunio.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd