Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Sylfaen Lefel 3/4 mewn Celf a Dylunio yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant Celfyddydau Creadigol, gyda’r dyheadau o ddod yn arlunydd neu’n ddylunydd. Mae hwn wedi’i leoli yn Adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).

Rhaglen weledol ac ymarferol yw’r cwrs yn bennaf, sy’n caniatáu amser, cefnogaeth ac amgylchedd i fyfyrwyr ddarganfod eu cryfderau unigol.

Wedi’i gyflwyno mewn awyrgylch brwdfrydig, cyfeillgar a chefnogol lle mae myfyrwyr yn datblygu dull unigol yn hyderus. Anogir myfyrwyr i archwilio syniadau ffres, cyffrous ac i herio a datblygu eu sgiliau a’u galluoedd presennol.

Cyflwynir y rhaglen trwy wersi, gweithdai, prosiectau byw, astudio unigol, trafodaethau grwp, beirniadaeth grwp; Bydd arddangosiadau (technegol ac ymarferol) a darlithoedd yn cael eu hategu gan gefnogaeth diwtorial a chyflwyniadau seminar. Yn ystod y rhaglen bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi i nodi cyfeiriadau yn y dyfodol, cyrsiau lefel uwch a gyrfaoedd yn llwyddiannus.

Nodweddir y cwrs hwn gan ymagweddau eang, radical ac arbrofol tuag at Gelf a Dylunio, gan alluogi cyrsiau Celf, Dylunio neu Gyfryngau ôl-Lefel 3, megis UG / A2 neu Ddiploma Estynedig, a dysgwyr aeddfed i wneud dewisiadau gwybodus am lwybrau gyrfa a dilyniant.