Diploma Uwch EAL mewn Peirianneg a Thechnoleg – Cymwyseddau Cynhyrchu (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i ddatblygu i ddarparu lefel uchel o sgiliau crefft ym maes peiriannu (troi, melino, griddfan a gosod offer) ac mae’n ddelfrydol ar gyfer ymgeiswyr sy’n chwilio am statws crefftwr yn y diwydiant mecanyddol a gweithgynhyrchu

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 flwyddyn

Ffioedd

Bl1 - £755
Bl2 - £680

Dyddiau/Amseroedd

Llun neu Fer, 9yb-6.30yh