Diploma Uwch EAL mewn Peirianneg a Thechnoleg – Cymwyseddau Cynnal a Chadw (VRQ) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i ddatblygu i ddarparu lefel uchel o sgiliau crefft ym maes cynnal a chadw ac mae’n ddelfrydol ar gyfer ymgeiswyr sy’n chwilio am statws crefftwr mewn peirianneg cynnal a chadw mecanyddol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 flwyddyn

Ffioedd

Bl1 - £755
Bl2 - £680

Dyddiau/Amseroedd

Llun neu Fer, 9yb-6.30yh