Diploma VRQ Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol a Gweini Bwyd (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs yn arddel agwedd ymarferol a phroffesiynol at dechnegau cynhyrchu a gweini bwyd. Mae’r rhaglen VRQ ar gyfer myfyrwyr sydd ag ychydig neu ddim profiad yn y diwydiant arlwyo, gan alluogi iddynt ennill sgiliau newydd a chamu ymlaen i gymwysterau uwch neu i gael mynediad i’r diwydiant. Gydol y rhaglen, mae myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i sefyllfaoedd bywyd go iawn trwy Fwyty Hyfforddi Blasus a Themâu, a gallant ennill profiad gwerthfawr o’r diwydiant wrth gael eu haddysgu gan staff profiadol a medrus.

  • Gofynion Mynediad

    Yn amodol ar gyfweliad.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn gyfle i ddysgwyr ennill cymhwyster galwedigaethol a gydnabyddir yn genedlaethol, gan arwain at gyflogaeth uniongyrchol yn y diwydiant neu gamu ymlaen i VRQ Lefel 2.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 year