Diploma VRQ Lefel 3 mewn Goruchwylio Lletygarwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 3 City & Guilds mewn Goruchwylio Lletygarwch (Blaen Ty) yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn y lletygarwch, digwyddiadau a’r diwydiant gwasanaeth. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Arlwyo, Lletygarwch ac Amaeth (CHA).

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sy’n ofynnol i drefnu a rheoli digwyddiadau, cynadleddau a phriodasau ac i reoli bwytai, siopau coffi a gwestai.

Mae’r cwrs yn rhoi mewnwelediad i’r diwydiant sy’n tyfu gyflymaf ym Mhrydain ac yn paratoi’r myfyriwr ar gyfer byd gwaith mewn gwestai, bwytai, bariau a chlybiau.

  • Gofynion Mynediad

    Cymhwyster Lefel 2 mewn Lletygarwch neu brofiad perthnasol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd cwblhau'r cymhwyster hwn yn caniatáu dilyniant naturiol i gwrs HND neu Radd mewn prifysgol neu fynediad uniongyrchol i fyd gwaith lletygarwch.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd