Diploma VRQ Lefel 3 mewn Goruchwylio Lletygarwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn sy’n para am flwyddyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu heisiau i drefnu a rheoli digwyddiadau, cynadleddau a phriodasau a rheoli bwytai, siopau coffi a gwestai. Mae’r cwrs yn rhoi cipolwg ar y diwydiant sy’n tyfu mwyaf oll ym Mhrydain gan baratoi myfyrwyr ar gyfer y byd gwaith mewn gwestai, bwytai, tafarnau, clybiau ac ati.

  • Gofynion Mynediad

    Cymhwyster Lefel 2 mewn Lletygarwch neu brofiad perthnasol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd cwblhau’r cymhwyster hwn yn caniatáu i fyfyrwyr gamu ymlaen yn naturiol i gwrs HND neu Radd mewn Prifysgol neu gael mynediad uniongyrchol at gyflogaeth ym maes lletygarwch.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd