Dychwelyd i Ddysgu (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Eisiau cymorth wrth Ddarllen, Ysgrifennu, Astudio Mathemateg neu Ddefnyddio Cyfrifiadur?

 • Manylion y cwrs

  Mae'r dosbarthiadau Dychweld i Ddysgu ar gael AM DDIM. Cynhelir y dosbarthiadau mewn grwpiau cyfeillgar bach lle y mae’r gwaith yn cael ei deilwra’n arbennig i gwrdd ag anghenion yr unigolyn. Mae’r gwasanaeth Dychwelyd i Ddysgu hefyd yn gweithio mewn lleoliadau ar draws Castellnedd Port Talbot ac rydym yn cynnig sgiliau hanfodol ledled Powys.

  Mae'r dosbarthiadau Dychwelyd i Ddysgu hefyd yn cynnig cymorth gyda sgiliau hanfodol i bob myfyriwr ar draws ein holl gampysau. Gall ein staff cymwys eich helpu i gyflawni’ch nod derfynol wrth gynnig cymorth ym meysydd Saesneg, Mathemateg a TGCh. Gall y cwrs hwn fod yn gam cyntaf i ddychwelyd i addysg i wella rhagolygon gwaith neu fod yn ddull o roi gwybodaeth i rieni er mwyn iddynt gefnogi eu plant yn yr ysgol.

  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm:

  Coleg Afan a Choleg Castell-nedd: 01639 648371

  Coleg Pontardawe: 01639 648101 / 648051

  Coleg Bannau Brycheiniog: 01686 614400

  Coleg Y Drenewydd: 01686 614210

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Pontardawe - 01639 648100

Coleg Afan - 01639 648200

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Ffioedd

Am Ddim