Dyfarniad Lefel 2 mewn Cefnogi Oedolion a Phobl Ifanc o ran Sgiliau Hanfodol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Cefnogi Oedolion a Phobl Ifanc mewn Sgiliau Hanfodol yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ymgysylltu a chefnogi oedolion gyda’u dysgu sgiliau hanfodol.

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid i ddysgwyr fod yn:

  • 18 oed o leiaf i ennill y cymhwyster hwn.
  • Hyfedr yn Saesneg. Er mwyn rhoi cymorth priodol i oedolion ag anghenion sgiliau hanfodol, dylai fod gan ddysgwyr sgiliau cyfathrebu ar Lefel 2 neu uwch.
  • Hyfedr mewn Mathemateg. Mae hyn yn arbennig o wir i'r rhai sy'n gweithio tuag at y llwybr rhifedd.
 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall y cymhwyster hwn eich helpu i symud ymlaen i nifer o rolau o fewn addysg a hyfforddiant, gan gynnwys:

  • Cynorthwyydd Cymorth Astudio
  • Swyddog Addysg (AALl)
  • Swyddog Lles Addysg
  • Swyddog cyfle cyfartal

  Mentor dysgu

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn

Ffioedd

£306