Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

Crynodeb o’r cwrs

Mae Dyfarniad Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth yr ILM yn addas ar gyfer pobl sy’n cyflawni rolau asesu yn eu sefydliad. Mae’n caniatáu iddynt ddatblygu a gwella eu hymarfer yn ogystal ag ennill cymhwyster proffesiynol ar gyfer y rôl. Mae’r cwrs yn cynnwys pedwar gweithdy hanner diwrnod rhyngweithiol, wedi’u hwyluso. Disgwylir i ymgeiswyr hefyd gyflawni ymchwil personol. Bydd yr ymchwil a chynnwys y cwrs yn cwmpasu’r Oriau Dysgu dan Arweiniad sy’n ofynnol.

Bydd cynrychiolwyr yn cael Dyfarniad Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth yr ILM, sef cyfanswm o 6 Chredyd ar y Fframwaith Credydau Cenedlaethol.

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes unrhyw gymwysterau mynediad ffurfiol, ond fel arfer bydd cynrychiolwyr naill ai'n ddarpar reolwyr neu'n goruchwylwyr a all fodloni gofynion yr asesiad ac sydd â chefndir a fydd yn galluogi nhw i elwa o'r rhaglen. Cynhelir cyfweliad ag ymgeiswyr cyn dechrau'r rhaglen i sicrhau eu bod yn gyfforddus gyda gofynion yr asesiad.

 • Pwy ddylai fod yn bresennol

  Bydd cynrychiolwyr yn derbyn y Dyfarniad ILM Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheoli, sef cyfanswm o 6 Chredyd ar y Fframwaith Credydau Cenedlaethol

 • Modiwlau’r cwrs

  4 gweithdy rhyngweithiol hanner diwrnod wedi'u hwyluso, disgwylir i ymgeiswyr gyflawni ymchwil bersonol hefyd. Bydd yr ymchwil a chynnwys y cwrs yn cwmpasu'r Oriau Dysgu dan Arweiniad gofynnol.

 • Dull Asesu

  Bydd cynrychiolwyr yn cwblhau:

  1 x adolygiad myfyrio 2,000 o eiriau ar Ddatrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau ac

  1 x aseiniad seiliedig ar waith 2,000 o eiriau ar Arwain a Chymell Tîm yn Effeithiol. Bydd arweiniad llawn gyda llyfrau gwaith penodol i'r cwrs yn cael eu darparu.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Hyd y Cwrs

I'w drefnu

Cost

£500.00

Talu ar-lein

Dyddiau/Amseroedd

2 ddiwrnod llawn (yn fwy tebygol o fod yn 4 hanner diwrnod).