Dyfarniad Lefel 3 mewn Gosod Sytstemau Heuluol Ffotofoltaidd Bychain (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae hwn yn ddelfrydol os ydych yn drydanwr profiadol a chymwysedig sydd eisiau’r sgiliau a’r wybodaeth i osod systemau ffotofoltäig. Efallai eich bod yn bwriadu arallgyfeirio eich busnes neu arbenigo mewn ynni solar.

I ennill y cymhwyster hwn, rhaid i chi gwblhau dwy uned graidd:

  • Gwybodaeth am systemau ffotofoltäig
  • Cymwysiadau ymarferol gosodiadau a phrofi.

Byddwch yn ymdrin â phethau fel:

  • Sut i ffitio, gosod a phrofi cydrannau systemau ffotofoltäig
  • Iechyd a diogelwch
  • Rheoliadau ynghylch systemau ffotofoltäig
  • Gosod toeon, comisiynu a phrofi
  • Gofal cwsmeriaid

Bwriedir y dyfarniad hwn ar gyfer trydanwyr cymwysedig y bydd yn ofynnol iddynt osod systemau ffotofoltäig domestig sy’n gysylltiedig â’r grid ac sydd naill ai wedi’u hintegreiddio mewn annedd domestig, neu’n cael eu hôl-osod. Mae’n ymwneud â gosod systemau domestig o fewn manylebau rhagnodedig ac felly nid yw’n cynnwys dylunio na systemau waliau gwydrog neu lenni.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

8 nos/4 diwr

Ffioedd

£690

Dyddiau/Amseroedd

Afan – I’w Gyh, 6yh-9yh

Y Drenewydd – I’w Gyh 9yb-4yp