Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y Dyfarniad ILM L4 mewn Arweinyddiaeth a Rheoli’n galluogi chi i ddangos eich dealltwriaeth o’r rôl rheolwr canol a medru cynllunio eich datblygiad eich hun. At hynny, datblygu dealltwriaeth a gallu i gyfathrebu’n effeithiol, yn unol â’r gofynion ar ddarpar reolwr canol neu reolwr canol presennol.

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, ond fel arfer bydd cynrychiolwyr naill ai'n Rheolwyr Canol presennol neu ddarpar Reolwyr Canol sydd â'r cyfle i fodloni gofynion yr asesiad, a chefndir a fydd yn galluogi nhw i elwa o'r rhaglen.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Dylunnir y Dyfarniad Lefel 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheoli ar gyfer darpar reolwyr canol a rhai newydd. Mae'r cymhwyster yn helpu dysgwyr i gael dealltwriaeth go iawn o'u rôl; ennill gwybodaeth fusnes gynhwysfawr a datblygu'r sgiliau technegol y mae eu hangen arnynt i arwain yn effeithiol ar y lefel hon.

 • Pwy ddylai fod yn bresennol

  Bydd cynrychiolwyr yn derbyn y Dyfarniad ILM Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheoli, sef cyfanswm o 6 Chredyd ar y Fframwaith Credydau Cenedlaethol

 • Modiwlau’r cwrs

  Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheoli (ILM)

  Fframwaith Credydau Cenedlaethol: 8 Credyd

  Oriau Dysgu dan Arweiniad: 33 awr + Cefnogaeth Diwtorial

  8605-400 Deall y Rôl Reoli i Wella Rheoli Perfformiad

  8605-408 Cyfathrebiadau Rheoli

 • Dull Asesu

  Bydd cynrychiolwyr yn cwblhau 2 x aseiniad 2000 o eiriau yn seiliedig ar y canlyniadau dysgu o'r gweithdai. Bydd arweiniad a chefnogaeth lawn yn cael eu darparu.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Hyd y Cwrs

4 diwrnod pob pythefnos

Cost

£500.00

Talu ar-lein

Dyddiau/Amseroedd

4 diwrnod pob pythefnos