Dyfarniad Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheoli

Crynodeb o’r cwrs

Darpar Reolwyr; y rhai sydd wedi’u hadnabod o dan weithdrefnau rheoli cynnydd neu reolwyr canol cyfredol sydd am ddatblygu eu sgiliau a’u profiad, gwella perfformiad a pharatoi ar gyfer cyfrifoldebau rheoli uwch.

Sesiynau Gweithdy Gwybodaeth Graidd 1, 2 a 3

Datblygu fel Arweinydd Effeithiol

Sesiynau Gweithdy Gwybodaeth Graidd 4, 5 a 6 – Datblygu ac Arwain Timau i Gyflawni Nodau ac Amcanion Sefydliadol.

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes unrhyw gymwysterau mynediad ffurfiol, ond fel arfer bydd cynrychiolwyr naill ai'n Rheolwyr cyfredol neu ddarpar Reolwyr a all fodloni gofynion yr asesiad ac sydd â chefndir a fydd yn galluogi nhw i elwa o'r rhaglen. Cynhelir cyfweliad ag ymgeiswyr cyn dechrau'r rhaglen i sicrhau eu bod yn gyfforddus gyda gofynion yr asesiad.

 • Pwy ddylai fod yn bresennol

  Bydd cynrychiolwyr yn derbyn y Dyfarniad ILM Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheoli, sef cyfanswm o 9 Chredyd ar y Fframwaith Credydau Cenedlaethol

 • Modiwlau’r cwrs

  3 diwrnod neu 6 hanner diwrnod o weithdai rhyngweithiol wedi'u hwyluso Disgwylir i ymgeiswyr gyflawni ymchwil bersonol hefyd. Bydd yr ymchwil a chynnwys y cwrs yn cwmpasu'r Oriau Dysgu dan Arweiniad gofynnol.

 • Dull Asesu

  Bydd cynrychiolwyr yn cwblhau: 1 x adolygiad myfyrio 2,000 o eiriau ar Fod yn Arweinydd Effeithiol 1 x aseiniad seiliedig ar waith 2,000 o eiriau ar 'Ddatblygu ac Arwain Timau i Gyflawni Amcanion'. Bydd arweiniad llawn a llyfrau gwaith penodol i'r cwrs yn cael eu darparu.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Hyd y Cwrs

3 Diwrnod

Cost

Pris ar gais

Dyddiau/Amseroedd

3 Diwrnod