Crynodeb o’r cwrs

Cynlluniwyd y rhaglen hon i uwchsgilio gweithwyr presennol sydd wedi cwblhau astudiaeth lefel 2/3/4 yn flaenorol, naill ai fel prentisiaid neu fel arall. Mae gofynion mynediad arferol i’r rhaglenni hyn yn berthnasol. Cynigir y rhaglen hon mewn partneriaeth â Phrifysgol Glyndwr Wrecsam.

Gall modiwlau Blwyddyn 1 gynnwys:
– Technegau Peirianneg Ddadansoddol
– Peirianneg Drydanol
– Peirianneg Fecanyddol
– Dysgu Seiliedig ar Waith
– Safonau Peirianneg, Busnes a Rheoli Gweithrediadau
– Dylunio a Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur (CAD).

Gall modiwlau Blwyddyn 2 gynnwys:
– Prosiect Diwydiannol
– Technegau Rheoli Dadansoddol
– Gweithgynhyrchu Modern, Cynaliadwyedd a Diwydiant
– Offeryniaeth a Monitro Cyflwr
– Awtomeiddio Diwydiannol a CDP
– Dosbarthu Pwer a Dylunio System.

Gall modiwlau Blwyddyn 3 gynnwys:
– Prosiect
– Rheoli’r gweithlu ac Ymgysylltu ac Ymrwymiad
– Systemau Cynnal a Chadw a Diogelwch
– Modelu ac Efelychu Peirianneg
– Systemau Cyfathrebu Diwydiannol