Diploma NVQ Lefel 3 EAL 1605 mewn Gosod Systemau ac Offer Electro-dechnegol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Nod y cymhwyster hwn yw rhoi i ymgeiswyr newydd sydd eisiau bod yn drydanwyr, a’r rhai sydd eisiau gwneud cynnydd yn eu gyrfa, gyfle i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i gyflawni swyddogaethau a chyfrifoldebau cysylltiedig â gosod a chynnal a chadw systemau Electrodechnegol.

  • Gofynion Mynediad

    Dylai’r rhai sy’n dymuno ymuno â’r cwrs fod yn gweithio yn y diwydiant neu allu cael profiad gwaith sylweddol yn y meysydd sy’n cael sylw gan y cwrs.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

3 flwyddyn

Ffioedd

Bl1 - £1,452
Bl2 - £1,260
Bl3 - £1,260