Economeg Safon Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bob dydd mae newyddion yn torri sy’n ymwneud ag Economeg. Rydym yn astudio materion megis: A oedd y DU yn iawn i aros allan o’r Ewro, pam fod trethi ar betrol mor uchel, sut mae brwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd Pam fod rhai ardaloedd yn y wlad yn perfformio’n well na’i gilydd. Bydd myfyrwyr yn ystyried sut yr ydym yn gweithio fel unigolion, cwmnïau ac yn y Llywodraeth. Bydd diddordeb gwirioneddol mewn materion cyfoes ac yn y byd o’ch cwmpas yn eich helpu i ddeall y pwnc.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg Iaith â Gradd C a Mathemateg â Gradd B.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae pob sefydliad mawr yn y byd fwy neu lai yn cyflogi economegydd mewn rhyw gymhwyster, gan wneud Economeg yn bwnc pwerus sy'n agor drysau i bob math o alwedigaethau.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd