ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) – Dechreuwyr (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cyrsiau ESOL ar gyfer  myfyrwyr sy’n byw yn y DU sydd eisiau gloywi eu Sgiliau Saesneg. Gall myfyrwyr gweithio tuag at gyflawni cymhwyster cyflawn ‘Sgiliau ar gyfer Bywyd’ neu ennill tystsygrif fesul uned e.e. mewn gramadeg, siarad a gwrando.

Mae ESOL yng Ngrŵp Colegau NPTC yn cynnig y cyfleoedd canlynol:

 • Cymwysterau City & Guilds, Sgiliau ar gyfer Bywyd, Unedau OCN
 • Gallwch ymuno â ni ar unrhyw adeg y flwyddyn
 • Cwrdd â phobl a gwneud ffrindiau gyda phobl o wledydd eraill
 • Gwella eich siarad, gwrando, darllen, ysgrifennu a gramadeg
 • Saesneg ar gyfer y gweithle
 • Saesneg wrth ddefnyddio cyfrifiaduron
 • Saesneg bob dydd
 • Saesneg i helpu’ch plentyn yn yr ysgol
 • IGCSE (TGAU Ryngwladol mewn Saesneg.

 

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r llwybrau dilyniant yn cynnwys;

  • Dychwelyd i Ddysgu
  • Cyrsiau Cyn-Fynediad
  • Mynediad i Addysg Uwch (Iechyd a Gofal Cymdeithasol)
  • Mynediad i Addysg Uwch (Dyniaethau)
  • Addysg Uwch

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Pontardawe - 01639 648100

Coleg Afan - 01639 648200

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Campws Llandrindod - (08454) 086300

Ffioedd

Pris ar gais