ESOL Lefel 1 (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer pobl sydd ag ychydig neu ddim gwybodaeth o’r Saesneg.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd