ESOL Lefel 2 (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pobl sydd â gwybodaeth sylfaenol o’r Saesneg.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd