ESOL Lefel 3 (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pobl sydd â rhywfaint o wybodaeth am Saesneg sy’n dymuno gwella eu sgiliau.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd