Excel Uwch (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Y sesiwn yma yw’r cam terfynol mewn deall Taenlenni Excel ac mae’n cyflwyno’r dysgwr i bynciau fel siartiau a thrin ystadegau. Hefyd mae’r sesiwn yma’n rhoi sylw i raglennu Excel sylfaenol:

 • Cyfeiriadau cell absoliwt
 • Enwi celloedd ac amrediadau
 • Cyfeirio at gelloedd ac amrediadau a enwir mewn fformiwlâu
 • Golygu celloedd ac amrediadau a enwir
 • Sefydlu llyfrau gwaith cyfan gyda golygu grŵp
 • Defnyddio datganiadau VLOOKUP a HLOOKUP i adfer data
 • Golygu LOOKUPS a sicrhau manwl gywirdeb yn y data a ddychwelir
 • Cysylltu taenlenni a llyfrau gwaith gyda fformiwlâu a swyddogaethau
 • Defnyddio datganiadau If i gynorthwyo gyda gwneud penderfyniadau
 • Cyfrifiadau a datganiadau If
 • Dadansoddi data gyda’r holl nodweddion fformatio amodol newydd
 • Didoli data’n rhifol ac yn nhrefn yr wyddor
 • Hidlo data ar gyfer dadansoddi manwl gywirdeb ac amrediad
 • Sefydlu dilysu data i sicrhau didwylledd data
 • Atodi diogelwch wrth daenlen
 • Gwarchod dewisol h.y. gwarchod fformiwlâu wrth ganiatáu mynediad data
 • Sefydlu a defnyddio templedi
 • Creu a fformatio siartiau
 • Ychwanegu llinellau tuedd at siart
 • Defnyddio mathau arferol o siartiau
 • Gofynion Mynediad

  Rhywfaint o brofiad o ddefnyddio taenlenni

 • Rhagolygon Gyrfa

  Nod y cwrs hwn yw gwella cyfleoedd gyrfaol myfyrwyr neu ar gyfer datblygiad personol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000