Crynodeb o’r cwrs

Cwrs rhan-amser yw hwn, gyda sesiwn ymarferol 3 awr. Wedi’i gynllunio i gwmpasu sgiliau mwy datblygedig mewn addurno cacennau i gynnwys datblygu sgiliau uwch wrth weithio gydag eisin brenhinol, a past siwgr, modelu gyda phastiau i gynnwys marsipan a chyfryngau past eraill, gwneud a defnyddio sgiliau uwch wrth wneud pibellau, past siwgr a blodau â gwifrau, technegau mewn gwaith siocled a hefyd cynhyrchu dyluniadau cacennau datblygedig. Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â llawer iawn o sgiliau uwch yn y maes hwn. Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gall yr ymgeisydd symud ymlaen i lefel 3, neu ddefnyddio’r cymhwyster i ymgeisio am swydd yn y diwydiant becws, neu i gychwyn ei fusnesau ei hun.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal mewn sesiynau 3 awr ar nos Fercher, rhwng 5-8pm.