Crynodeb o’r cwrs

Dysgu sut i dynnu lluniau ffantastig, yn y cwrs rhagarweiniol hwn mewn ffotograffiaeth i ddechreuwyr. Dyma’r cwrs delfrydol i uwchsgilio, dod o hyd i’ch hoff hobi newydd neu’n gwrs perffaith ar gyfer perchnogion busnesau bach sydd am wella eu marchnata neu eu presenoldeb ar-lein yn y cyfryngau cymdeithasol. Bydd y cwrs hwn yn cwmpasu hanfodion defnyddio camera DSLR, rhoi mynediad i ystod o gyfarpar ffotograffig o safon uchel, meddalwedd golygu digidol a phrofiad o weithio mewn stiwdio ffotograffig.