Crynodeb o’r cwrs

Nod y cwrs Ffotograffiaeth Ddigidol a Golygu Delwedd yw datblygu hyder a sgiliau mewn ffotograffiaeth. Bydd unigolion yn gallu cwrdd â phobl o’r un anian, rhannu arbenigedd a gwybodaeth am y pwnc.