Crynodeb o’r cwrs

Cwrs NVQ Lefel 2 o Goleg y Mynyddoedd Du mewn Garddwriaeth Adfywiol, i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ar gyfer gyrfa lwyddiannus a gwerth chweil mewn garddwriaeth.

Mae’r cwrs ymarferol hwn yn cwmpasu egwyddorion organig, permaddiwylliant a dim cloddio, sy’n gweithio mewn cytgord â natur ar gyfer dyfodol cynaliadwy. Ategir y dysgu awyr agored ymarferol â theori ystafell ddosbarth sy’n ymwneud â botaneg, gwyddor pridd, cynhyrchu bwyd a garddwriaeth addurnol.

Mae gan diwtoriaid cwrs brofiad helaeth o sbectrwm eang o arddwriaeth fasnachol, gan ddod â thechnegau a gwybodaeth gyfoes. Mae’r cwrs yn digwydd mewn amgylchedd dysgu unigryw mewn gardd furiog gynhyrchiol hanesyddol gyda’r Fictoraidd trydydd mwyaf
ty gwydr yng Nghymru.

Ochr yn ochr â’r NVQ, bydd myfyrwyr yn cymryd rhan yn y diploma BMC unigryw ac arloesol, gan gwmpasu sgiliau bywyd, ecoleg a chynaliadwyedd.