Crynodeb o’r cwrs

Dyluniwyd y cwrs hwn fel cyflwyniad i’r Celfyddydau Creadigol. Bydd unedau astudio yn cynnwys technoleg celf, cyfryngau a cherddoriaeth.

I wneud cais am y cwrs cliciwch ar ‘Ymholwch Now’, llenwch y Ffurflen Ymholiad a bydd darlithydd yn yr adran yn cysylltu â chi.