Gateway Celfyddydau Creadigol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Dyluniwyd y cwrs hwn fel cyflwyniad i’r Celfyddydau Creadigol. Bydd unedau astudio yn cynnwys technoleg celf, cyfryngau a cherddoriaeth.

I wneud cais am y cwrs cliciwch ar ‘Ymholwch Now’, llenwch y Ffurflen Ymholiad a bydd darlithydd yn yr adran yn cysylltu â chi.

  • Gofynion Mynediad

    Graddau TGAU E / F neu gwblhau cymhwyster Lefel 3 yn llwyddiannus.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster Lefel 1 yn helpu dysgwyr i naill ai ddilyn cyrsiau lefel uwch neu symud ymlaen i yrfa yn y sectorau perthnasol.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd