Gloywi’ch sgiliau rhaglennu (VB, C#, SQL, JAVA) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn dilyn ymlaen o’r cyflwyniad i’r cwrs rhaglennu a bydd yn ymdrin â’r theori sylfaenol y tu ôl i raglennu ieithoedd, gan ddysgu sut y cânt eu cynllunio i’w defnyddio gan bobl ond eu casglu yn god peiriant cyn cael eu prosesu gan gyfrifiadur. Deall y rheolau cystrawen a semantig y caiff ieithoedd rhaglenni eu diffinio yn unol â hwy. Astudio ystod eang o ieithoedd rhaglennu. Bydd gan fyfyrwyr y cyfle hefyd i archwilio ieithoedd a ddefnyddir wrth ddylunio gwefannau.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

10 Wythnos (2 awr yr wythnos)

Ffioedd

PAG

Dyddiau/Amseroedd

I’w Gyh