Crynodeb o’r cwrs

Mae’r flwyddyn atodol olaf hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ehangu cwmpas eu hastudiaeth ym maes Iechyd, Gofal a Llesiant i gynnwys archwilio a dadansoddi safbwyntiau Cenedlaethol a Byd-eang. Bydd modiwlau a addysgir yn galluogi archwiliad beirniadol o benderfynyddion ehangach llesiant ac iechyd, yr effaith ar lunio polisïau cymdeithasol a chynllunio strategol tymor hir ar gyfer darparu gwasanaethau ar draws sectorau. Mae cynnwys y modiwl yn amrywiol ac yn ddiddorol, gan ymgorffori dulliau addysgu, dysgu ac asesu arloesol a gynlluniwyd i ennyn brwdfrydedd ac ysbrydoli myfyrwyr.
Mae’r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.