Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i gymeradwyo gan Gymdeithas Pympiau Gwres Ffynhonnell Daear ar gyfer gweithwyr yn y diwydiannau plymio, gwresogi ac adnewyddadwy. Fe’i cynlluniwyd i roi’r sgiliau i chi ddylunio, gosod a chomisiynu pympiau gwres ffynhonnell daear a ffynhonnell aer