Crynodeb o’r cwrs

Y rhaglen hyfforddi sefydledig hon yw’r gyntaf o’i bath yn y DU, a ddatblygwyd yn wreiddiol gyda Ffederasiwn Gwaith Coed Prydain (BWF), ac mae’r cwrs wedi’i anelu at grefftwyr.
gweithio yn y diwydiant saernïaeth a saernïaeth safleoedd. Bydd yn darparu hyfforddiant ar osod drysau tân sengl a dwbl a fframiau/leinin i safonau deddfwriaeth gyfredol.

Mae’r cwrs hyfforddi Gosod Drysau a Gosod Tân wedi’i gynllunio i helpu i gefnogi crefftwyr profiadol i adnewyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn perthynas â drysau tân pren, ardystio trydydd parti a chynnal archwiliadau a chynnal a chadw.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol:
– Gosod drysau tân
– Fframiau drysau tân a leinin
– Deall a gosod nwyddau haearn a morloi drws tân
– Cynnwys agorfeydd a rheoliadau tân cysylltiedig sy’n ymwneud â gosod gwydr
– Effeithiau defnydd ar berfformiad drws tân

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd gallech fod yn gymwys i gael cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ymholiad.