Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r holl sgiliau allweddol i osod, dod o hyd i ddiffygion ac archwilio a phrofi pwyntiau gwefru cerbydau trydan. Mae hwn yn wir yn sector newydd cyffrous y gall trydanwyr presennol ganghennu ynddo a chynhyrchu incwm ychwanegol neu ddod yn osodwr arbenigol allanol. Gyda phrisiau petrol yn yr awyr yn uchel mae mwy o bobl yn troi at gerbydau trydan.