Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs rhan-amser Tystysgrif Dechnegol Lefel 3 bellach wedi’i alinio’n agos â’r cymhwyster prentisiaeth Electro-dechnegol.
Felly, pan fydd y 2365 Lefel 2 a 3 wedi’u cwblhau, dim ond wedyn y mae angen i ymgeiswyr gwblhau eu tystiolaeth yn y gwaith (ynghyd â’r AM2), i gymhwyso fel trydanwyr â NVQ Lefel 3.