Peirianneg Fecanyddol – HNC (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Peirianneg Fecanyddol yn cwmpasu dylunio, datblygu, gosod, gweithredu a chynnal a chadw bron popeth gyda chydrannau symudol. Fel canlyniad, mae cy eoedd cy ogaeth ar gyfer peiriannwyr mecanyddol ar draws y byd gwaith. Mae diwydiannau perthnasol yn cynnwys y diwydiant aerofod, y diwydiant amddiffyn a’r diwydiant ynni yn ogystal â chynhyrchion domestig, cyffuriau, cel a bwyd. Gall graddedigion weithio mewn nifer o feysydd sy’n gysylltiedig â dylunio, ymchwilio a datblygu, marchnata, gwerthu, rheoli cynhyrchu ac ansawdd.

Partneriaeth: Pearson

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol,
  ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch cynnig, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau. Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch gradd E neu brof l PP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y rhaglen hon yw trydedd wyddyn rhaglen BEng.
  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y rhaglen hon yw ail wyddyn y rhaglen HND. Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth ym maes peirianneg fecanyddol, er enghraifft: peirianneg dylunio, peirianneg dylunio a datblygu, peirianneg ymchwil, dylunwyr cysyniadol a pheirianyddion mecanyddol.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, gweithdai ymarferol a sesiynau tiwtorial.

  Costau Cwrs Ychwanegol

  Bydd gofyn i chi ddarparu digon o ddeunydd ysgrifennu i gefnogi'ch dysgu ac addysgu. 0.02c fesul tudalen A4 du a gwyn ac 0.06c fesul tudalen A4 lliw yw'r costau argraffu. Wrth gofrestru byddwch yn derbyn £3 ar eich cerdyn adnabod fel myfyrwyr i gyfrannu at gostau argraffu. Gellir prynu credydau ychwanegol yn y llyfrgelloedd. Mae angen cyfri annell wyddonol ar gyfer y rhaglen hon.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau yn cynnwys:

  Blwyddyn 1:

  • Dylunio Peirianneg
  • Mathemateg Peirianneg
  • Gwyddoniaeth Peirianneg

  Blwyddyn 2:

  • Rheoli Prosiect Peirianneg Broffesiynol
  • Egwyddorion Mecanyddol
  • Hanfodion Thermodynameg a Pheiriannau Gwres
 • Asesiad

  Yn ddibynnol ar y modiwlau, gall asesiadau amrywio o dasgau, labordai, pro on dosbarth ac arholiadau.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 Flynedd - Rhan-Amser

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£1200 y Flwyddyn