Gwaith Coed ac Asiedydd Lefel 2 (Galwedigaethau Pren) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs hwn yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol a gafwyd ar Lefel 1 ac yn eich paratoi ar gyfer swydd yn y diwydiant adeiladu. Bydd dysgwyr yn mynd i’r Coleg dri diwrnod yr wythnos ac yn astudio Diploma Lefel 2 (os ydynt yn ddi-waith) a Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gwaith Coed ac Asiedydd (dau ddiwrnod yr wythnos os oes ganddynt swydd). Bydd y dysgu’n adeiladu ar y Diploma Lefel 1 gydag unedau sy’n cynnwys: Gosodiad cyntaf (fframiau drysau a ffenestri, waliau stydiau a grisiau). Ail osodiad (drysau, sgyrtin, architraf, nwyddau haearn, gwaith cau i mewn pibellau, weiars ac ati, ceginau a chladin.) Adeiladwaith sgerbwd (lloriau a thoeau).

  • Gofynion Mynediad

    Bagloriaeth Cymru Sylfaen - Llwyddiant/Llwyddiant* a detholiad priodol o gymwysterau TGAU, Graddau A*-E. Cymhwyster Lefel 1 mewn Gwaith Coed ac Asiedydd.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd am gael cyflogaeth yn y diwydiant adeiladu neu gamu ymlaen yn eu cyflogaeth bresennol. Gallwch barhau â’ch astudiaethau i’r lefel nesaf hefyd.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Castell-nedd

Canolfan Adeiladwaith Abertawe

Hyd y cwrs

1 year

Ffioedd

Polisi Ffioedd