Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon yn addas i fyfyrwyr sydd eisiau datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o wasanaethau cyhoeddus mewn lifrai a heb lifrai.