Crynodeb o’r cwrs

Mae tylino bambw yn dechneg sy’n ymgorffori coesynnau bambw o wahanol hyd a diamedrau i ddarparu gwaith meinwe dwfn. Mae’r tylino ei hun yn hyrwyddo cylchrediad, canfyddiad nerf synhwyraidd, a draeniad lymffatig ac yn darparu ymdeimlad dwfn o ymlacio a lles. Budd ychwanegol i’r therapydd yw bod defnyddio’r ffyn bambw yn helpu i leihau straen a straen ar ddwylo a bysedd wrth barhau i ganiatáu ar gyfer triniaethau sy’n treiddio’n ddwfn.