Crynodeb o’r cwrs

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi dealltwriaeth o dechnegau recriwtio a chyfweld y gellir eu defnyddio mewn ymarfer yn y dyfodol. Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno gwahanol ffyrdd o weithio ac yn gwella’r sgiliau a ddysgwyd.