Gweithio ag Oedolion sy’n Agored i Niwed – Tystysgrif Addysg Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio unigolion sydd yn gweithio neu’n gobeithio gweithio gydag oedolion sy’n agored i niwed.

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais yn unigol, sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas a^’ch cynnig, cysylltwch a^’n Ti^m Derbyniadau. Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch gradd C neu brof l MM mewn Diploma Lefel 3 BTEC a thri TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol). Mae gwiriad DBS uwch yn angenrheidiol ar gyfer y rhaglen hon, a chodir ta^l ychwanegol ar y myfyriwr am hynny.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cymhwyster hwn yn gwella cy eoedd gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, yn arbennig o ran gweithio gydag asiantaethau gwirfoddol sy’n delio ag oedolion sy’n agored i niwed ac fel gweithwyr cynghori yn y Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Gall myfyrwyr symud ymlaen i ddilyn Diploma Addysg Uwch mewn Iechyd Cymdeithasol neu Flwyddyn 2 BSc (Anrh) mewn Astudiaethau Gofal.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, seminarau, gwaith prosiect, gweithdai a sesiynau tiwtorial. Mae modiwlau yn cynnwys: Cyd-destun ac Adnabod Cam-drin Oedolion sy'n Agored i Niwed, Deddfwriaeth a Pholisi mewn perthynas a^ Gweithio ag Oedolion sy'n Agored i Niwed, Eiriolaeth a Chynrychiolaeth, Gweithio ag Oedolion sy'n Agored i Niwed - Modiwl Ymarfer, Urddas ym maes Gofal, Ymarfer Myfyriol wrth Weithio ag Oedolion sy'n Agored i Niwed.

 • Asesiad

  Fel arfer bydd raid i chi gwblhau portffolios, cy wyniadau, astudiaethau achos a thasgau ysgrifenedig wrth i chi symud ymlaen drwy’r rhaglen.

 • Costau Ychwanegol

  Teithio i'ch lleoliad gwaith ac adref.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Cod UCAS

L590

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

19/20 fees: £9,000

Polisi Ffioedd