Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â hanfodion marchnata e-bost ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
1. Deall rôl marchnata e-bost yn y gymysgedd cyfathrebu.
2. Gwybod camau allweddol cynllunio ymgyrchoedd marchnata e-bost.
3. Deall sut i adeiladu a rhannu cronfa ddata e-bost.
4. Gwybod y ffactorau llwyddiant hanfodol ar gyfer ymgyrchoedd marchnata e-bost.
5. Deall y metrigau a’r technegau a ddefnyddir i fesur perfformiad ymgyrch e-bost.