Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer technegwyr sy’n cynnal ac yn atgyweirio cerbydau trydan / hybrid. Mae’n cynnwys y sgiliau a’r wybodaeth sy’n ofynnol i weithio’n ddiogel o amgylch system drydanol foltedd uchel ac isel cerbyd a system trên gyriant trydan, wrth wneud atgyweiriadau neu gynnal a chadw.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Y mathau o gerbydau trydan / hybrid sydd ar gael
– Peryglon sy’n gysylltiedig â systemau trydanol ynni uchel cerbydau modur
– Gweithio’n ddiogel o amgylch cerbydau trydan / hybrid gan gynnwys gwefru
– Sut i leihau’r risg o anaf wrth ddod ar draws cerbydau trydan / hybrid
– Sut i gludo a storio cerbydau trydan / hybrid yn ddiogel