Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw weithwyr sydd â chyfrifoldebau yn y gweithle i ymgymryd â gofynion diogelwch tân. Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i ddysgwyr gyflawni dyletswyddau dynodedig fel Warden Tân neu Marshall Tân.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
-Sut tanau sy’n cael eu hachosi
-Cydrannau’r triongl tân
Peryglon tanau
-Fer a lledaenu mwg
-Rheoli’r peryglon
-Mae modd dianc
-Gweld canfod a chodi’r larwm
-Defnyddio offer yn ddiogel
Systemau ymladd ymladd
-Dyletswyddau cyflogwyr
-Dyletswyddau gweithwyr
– Archwiliad diogelwch tân
– Asesiad risg tanbaid
-Role’r warden tân
-Friffio diogelwch tân

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.