Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i ddysgwyr o iechyd a diogelwch yn y gweithle o dan ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch y DU. Bydd y cwrs hwn o fudd i bob unigolyn a allai fod yn gweithio o fewn rôl iechyd a diogelwch.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
-Pebau a gorfodi
-Ergonomeg a ffactorau dynol
– Cost Iechyd a Diogelwch gwael
– Buddion Iechyd a Diogelwch da
-Risgiwch asesiadau
– Hierarchaeth reoli
-Ffactorau amgylcheddol
-Ffactorau ffactor
– Offer Amddiffynnol Personol (PPE)
– Diogelwch tân a thrin â llaw
-Gosod sylweddau
-Defnyddio offer sgrin
Arwyddion diogelwch yn y gweithle
-Cymorth cyntaf a RIDDOR

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.