Crynodeb o’r cwrs

Ymdrinnir â 3 amcan allweddol:
Enillwch ystod o sgiliau rheoli allweddol a’u rhoi ar waith yn eich rôl eich hun
Adeiladu eich galluoedd arwain – cymell ac ymgysylltu â thimau, rheoli perthnasoedd yn hyderus
Datblygu eich sgiliau arwain a rheoli gan ddefnyddio’ch gwybodaeth, eich gwerthoedd a’ch cymhellion eich hun