Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys creu a rheoli gwefannau CMS ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r ddealltwriaeth a’r sgiliau angenrheidiol i chi adeiladu, rheoli a rhedeg gwefan trwy ddefnyddio WordPress.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
1. Deall sut mae gwefannau a’r rhyngrwyd yn gweithio.
2. Deall y cyfreithlondebau sy’n gysylltiedig â gwefannau.
3. Deall sut i reoli cynnwys trwy CMS.
4. Deall sut i fesur llwyddiant gwefan a gwneud gwelliannau.
5. Gallu cynllunio a datblygu gwefan WordPress (CMS).