Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r sgiliau sy’n ofynnol wrth gynllunio gweithgareddau marchnata digidol ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o gynlluniau marchnata digidol a sut i gyflwyno’r rhain i’ch rôl fel marchnatwr.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:

1. Deall y newidiadau yn ymddygiad defnyddwyr a achosir gan dechnoleg ddigidol.
2. Deall sut y gellir archwilio’r amgylchedd marchnata digidol.
3. Darluniwch wahanol gamau’r broses cynllunio marchnata digidol.
4. Deall sut i gymhwyso elfennau o’r gymysgedd marchnata digidol.
5. Gwybod sut y gellir rheoli a mesur cynlluniau marchnata digidol.