Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â sut i fesur enillion ar fuddsoddiad ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sy’n edrych i ddatblygu eu gwybodaeth am farchnata cyfryngau digidol a chymdeithasol, deall dadansoddeg a data i wneud y defnydd gorau o’u marchnata digidol.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
1. Deall pwysigrwydd dadansoddeg ddigidol i farchnatwyr.
2. Gwybod metrigau craidd y gellir eu defnyddio i werthuso perfformiad gwefan.
3. Deall ystod o ddangosyddion ac adroddiadau meintiol y gellir eu defnyddio i werthuso presenoldeb ar-lein.
4. Deall ystod o ddangosyddion ansoddol y gellir eu defnyddio i werthuso presenoldeb ar-lein.
5. Deall pwysigrwydd mabwysiadu strategaeth brofi.