Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â hanfodion marchnata i’r rheini sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn datblygu ac yn gwella dealltwriaeth unigolion o swyddogaethau marchnata, ymddygiad defnyddwyr a marchnata.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
– Deall swyddogaeth marchnata
– Deall y broses prynu defnyddwyr a’r ffactorau a all ddylanwadu arni
– Deall sut mae marchnata mewnol ac allanol
gellir archwilio amgylcheddau
– Deall y broses cynllunio marchnata
– Deall elfennau unigol y gymysgedd marchnata