Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â hanfodion marchnata digidol i’r rheini sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn caniatáu i unigolion ennill dealltwriaeth o farchnata digidol o greu ymgyrchoedd marchnata digidol i fesur llwyddiant.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
– Deall buddion allweddol marchnata digidol a’r datblygiadau mewn technoleg ddigidol
– Gwybod prif elfennau ymgyrchoedd digidol
– Deall y gymysgedd cyfathrebu digidol a sut y gellir cymhwyso cyfryngau digidol
– Darlunio gwahanol gamau’r broses cynllunio marchnata digidol
– Deall sut y gellir integreiddio cyfryngau digidol yn llwyddiannus
– Gwybod sut y gellir monitro a mesur ymgyrchoedd digidol yn llwyddiannus